Insight

Detta är Knowit Insights blogg.
Volunteer work

Knowit stödjer barnhem i Tanzania

Hälften av Tanzanias 46 miljoner invånare är under 18 år. Medellivslängden är enligt UNICEF 58 år och 5,8 procent lever med HIV/AIDS. Det är en av anledningarna till att miljontals barn saknar föräldrar och därmed sällan någon som ser till att de får den vård, omsorg, kärlek och utbildning som de behöver. 


Project Management

The engaged project worker

 

What if I told you that you could save 5% of your total project budget by leveraging what you are hopefully already doing? Is it easy? No! (things worth doing rarely are!) Is it impossible? Definitely not! I will prove it to you through a simple calculation.


Project & Quality Management

Project & Quality Management 2019

Having been a part of the area of strength Project & Quality Management at Knowit Insight for almost a year, there is much to be proud of, as well as a lot to look forward to in 2019.


Project Management

PMBOK® Guide 6th edition released September 2017

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) is PMI’s flagship publication and a fundamental resource for effective project management in any industry. It has been updated to reflect the latest good practices in project management.


Agile Quality Management

Agile Quality Management (AQM)

In today’s digital society, organizations face new challenges, which place high demands on innovation capacity, flexibility, and speed. Technology advances rapidly and the level of complexity increases. Products and services evolve – cars are now being designed to drive us, rather than the other way around. In our view, quality is more important than before. Many organizations adopt agile methods to meet these challenges. But do agile work methods necessarily lead to improved quality?


IT Strategy

Without knowing where you are, how could you know where to go?

IT is becoming increasingly vital for business leaders to drive digitalization when attempting to grow. The possibilities are endless and sorting out what the next step is for each specific organization is difficult. Many organizations struggle with even making a proper diagnosis of their current technology situation. This is where an IT Flash comes into play, enabling a full view of the current IT capabilities.


Business Design

An open space for human-centered design

In October, Knowit Insight’s Business Design team hosted their first event with the newly established practitioner network focusing on human-centered design and its many applications within business and organizational development. The goal of this network is to create an open space for sharing experiences and learn from each other’s efforts within human-centered design.


Management

"Som managementkonsult får jag möjlighet att påverka hur människor mår"

Som managementkonsult specialiserad mot verksamhetsutveckling och kvalitetsledning stöter jag ofta på verksamheter som i olika grad har potential att utvecklas och förbättras. Det är i sig inte så märkligt – jag och mina kollegor på Knowit Insight blir ofta inkallade för att hjälpa till där det finns utmaningar i någon form, inte sällan när organisationen själv har svårt att förstå vad utmaningarna faktiskt är eller hur man kan möta dem. Ofta ser vi människor som kämpar för att göra allt rätt, men som motarbetas av oklara processer, föråldrade IT-system som inte är anpassade efter verksamhetens behov, och av en organisation som växer så mycket att det är svårt att få tid för reflektion och eftertanke. Det här blogginlägget kommer att beröra något som vi talar alldeles för lite om: hur vi managementkonsulter kan bidra till att få människor att må lite bättre.


Exjobb

Tips inför ditt exjobb

Hej Madeleine och Martin! Ni är ju två av de studenter som skrev sina exjobb på Knowit Insight i våras och som numera jobbar här! Berätta gärna mer.


Organisationsutveckling

Tre egenskaper som kännetecknar framtidens organisationer

I våra tidigare blogginlägg har vi gjort spaningar kring hur förändringsarbetet och ledarskapet troligtvis behöver omformas för att anpassas till en digitaliserad, globaliserad och snabbförändlig värld. Själva organisationen då? Kommer den traditionella organisationsmodellen hålla även i framtiden? Troligtvis inte enligt många experter. Teal, Agile och Design thinking är några filosofier som du kanske har bekantat dig med, men om man går bortom teorin bakom dessa och andra liknande modeller kan man se tre tydliga trender som ofta återkommer när framtidens organisation beskrivs:


Digitalt ledarskap

Ledarskap i en transformation är att gå först utan att veta vägen

Det pratas och skrivs mycket om vår samtids utmaningar. Det finns ett överflöd av modeller och buzzwords som vi försöker förstå, eller åtminstone låtsas att förstå. Dessa beskrivningar kan i bästa fall fungera som karta och kompass för att navigera på okänd mark, men det som tar oss framåt är att gå från idé till handling. Att någon utövar ledarskap, går först och visar vägen. I de flesta organisationer antas chefer vara de som ska gå först, men hur rustade är våra chefer för att klara av detta uppdrag i arbetslivet där förändring är det enda konstanta?


Förändringsledning

Att leda analoga människor i en digital värld

Är du som jag lite trött på att höra ordet förändringsprojekt? Det enda som vi vet idag är att vi lever i en ständig förändring där digitaliseringen har potential att ge enorma hävstänger. Det har aldrig varit svårare att förutsäga vad som ska hända på olika marknader och det kommer inte att vara lättare imorgon.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev