Insight

Välkommen till Knowit Insights blogg! Här delar vi med oss av vad vi kan och gör inom managementområdet. Hoppas att du hittar något som engagerar och inspirerar!

Affärsdriven agilitet

Fler inlägg

Cybersäkerhet & juridik

Fler inlägg

Offentlig sektor

Fler inlägg

Digital transformation

Visst kostar utveckling - men vad är alternativet?

Som gjorts tydligt i bland annat SKR:s ekonomirapport 2019 och som kommenterats i många medier, bland andra av Henrik Berggren, årets kommunal ekonom 2019, så står våra svenska kommuner inför stora utmaningar kommande år när det gäller de ekonomiska förutsättningarna, eller som Henrik Berggren uttryckte det i Dagens Samhälle Nr 35/2019 - "Ekonomin kommer att gå fort utför nu". Dessa utmaningar kommer inte bara att prägla den löpande verksamhet och utan också kommunernas möjlighet att klara av att prioritera utveckling för framtiden.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev