Experience

Detta är Knowit Experience blogg om digital kommunikation.


Experience

Inbound marketing

Släpp kortsiktiga säljmål och marknadsför baserat på data

Att tänka allt för kortsiktigt har varit en långtgående trend inom digital marknadsföring. I marknadsföringsexperterna Les Binet och Peter Fields rapport “The long and short of it” belyser man just att många missar fokuset på varumärket och långsiktiga kampanjer. Enligt studien använder hela 40 procent av respondenterna kortsiktiga försäljningsökningar som ett sätt att mäta en kampanjs effekt och samtidigt ser de tillfrågade att mätning, och hur man bevisar sin ROI, är den största utmaningen. Endast 17 procent svarar att de gör ROI-undersökningar inför varje marknadsaktivitet, vilket tyder på att databaserade beslut är ett område där marknadsförarna halkar efter.


EpiServer

Var nyfiken eller ställ dig sist i kön

Vikten att vara nyfiken och ta till sig ny kunskap är en stor tillgång i dagens samhälle. Nyfikenheten är extra viktig i din yrkesroll och extra viktigt när du är nyfiken åt dina kunder och samlar på dig kunskaper som dina kunder kan njuta av. Nedan följer Episerver, Wordpress och chip i handen som exempel. Jag listar även fem tips för att nå ett mer nyfiket arbetsklimat.


Inbound marketing

Vad ska du göra när du köpt ett CRM-system?

Det finns en chans att du köpt ett Customer Relationship Management-system och inte har förankrat detta säljstödsystem i organisationen. Kanske har någon annan köpt det, men du är projektledare? Kanske funderar du på att köpa ett och du vill veta hur man kommer igång? Hur gör du för att få CRM-systemet att bli något som kollegor både gillar och använder? Nedan följer åtta generella tips:


Marketing Automation

Marketing Automation – Något för säljaren och marknadsföraren?

Värdet av Marketing Automation för marknadsföraren

Marketing automation-systemet och leverantören HubSpot fungerar ofta som ett content management, customer relationship management och marketing automation-system. Detta innebär att systemet är både webb, landningssidor, säljstödsystem och analysverktyg och kanaler för företagets digitala kommunikation i olika medier.


tillgänglighet

Tydliga tankar om tillgänglighet

I en allt mer digitaliserad värld blir tillgänglighet viktigare och viktigare. Oavsett vad personer har för bakgrund och förutsättningar ska de kunna ta till sig innehållet på en webbplats. Detta är viktigt för ett jämställt och socialt hållbart samhälle. För att kunna uppnå en tillgänglig webb finns Web Content Accessibility Guidlines (WCAG), vilket är ett antal riktlinjer för tillgänglighet som webbplatser för offentlig sektor ska följa.


Inbound marketing

Varför säljare och marknadsförare är rädda för digitaliseringen och hur du vänder rädslan

Digitaliseringen har rört om i grytan och många företag vet inte vilket håll de ska springa åt och står därför still. Säljchefens framskjutna position i ledningsgruppen har fått konkurrens av it-chefen och marknadschefen eftersom resultatet är mer beroende av gemensamma insatser. Utan att blanda in grupptänkande eller Foucault och hans tankar om makt kan man enkelt se historiskt att koncentrationer av makt (hegemoni) har varit lugnare perioder än när fler har makt (multipolärt) runt om i världen.

Oordningen och prestigen i ledningsgruppen till följd av ”digitaliseringsrädslan” och den förändring som många står inför påverkar medarbetarna. 7 av 10 marknadsförare upplever att ledningen saknar förståelse och kunskap för deras arbetsområde.


användarupplevelse

Vad kan ett besök på Svartklubben innebära för designarbetet?

Tillgänglighetsgranskningar är högst aktuellt när det gäller utveckling av digitala tjänster och produkter. Att utveckla för ett likvärdigt användande för alla är något som vi på Knowit Experience alltid strävar efter. Ett steg för att skapa förståelse och samla insikter kan vara att sätta sig in i en annan situation än vad man är van vid. Detta var något som vi som arbetar med UX var med om nyligen. En kväll där sinnen förstärktes och en rad nya perspektiv upptäcktes, vilket vi tar oss vidare in i vårt designarbete för att skapa tillgängliga tjänster.


Webbanalys

Hur du skaffar dig en datadriven webb

Det pratas mycket om ”datadrivet” i dessa dagar. Datadrivet arbetssätt, datadrivet beslutsfattande, datadrivet ledarskap, datadriven analys, datadriven affärsutveckling och datadrivna kundupplevelser. Skälet till att det pratas mycket om data nu har till stor del att göra med utvecklingen av mängden data och vår förbättrade förmåga att hantera den mängden.


Eye tracking

Eyetracking som komplement till webbanalys

Studiefrämjandet och Knowit Experience fick nyligen upp Studiefrämjandets nya webbsida och har använt sig av Tobii Pros nya webbaserade eyetracking-verktyg Tobii Pro Sprint för att förbättra användarupplevelsen. Tobii Pro Sprint, som gör det möjligt att se hur en användare interagerar med en webbsida eller produkt, lanserades nyligen och Knowit Experience valdes ut för att testa verktyget under ett halvår. För Studiefrämjandet har insikterna varit en del av analysen av användarnas beteende och är ett sätt att addera objektiva och kvalitativa data till en oftast kvantitativt tung analys.


Inbound marketing

Vad är ert varför?

Många av oss har varit där, och är ofta där, i hetluften på kommunikationsenheten eller kommunikationsavdelningen. Uppdragen strömmar in, ”vi måste kommunicera det här, och det här och… det här är jätteviktigt!”


Inbound marketing

Svar på vanliga frågor om Inbound Marketing

Inbound marketing är ett samlingsnamn för digital marknadsföring inom ägda och förtjänade medier. Tanken är att inbound marketing-metodik ska hjälpa din webbplats och de kanaler som du har att tillgå att locka besökare till din webbplats. Besökaren ska gilla din sajts innehåll, den kanal och det sätt besökaren kommuniceras med, konvertera på din webbsida och till sist köpa din produkt eller tjänst, bli medlem i din organisation eller boka ett möte.


Digitalisering

Tre steg för framgång - differentiering, insikt & innovation

Våra befintliga affärsmodeller skakas om av den digitala transformationen. Temat på gårdagens frukost på Knowit i Jönköping gav tre viktiga tips för framgång framåt - differentiering, insikt och innovation. Stein Opsahl och jag delade med oss av insikter och metoder för att ha rätt strategi i en värld som snurrar allt fortare. 


EpiServer

2 exempel på hur Knowit Experience förenklar för kunder som har Episerver

Knowit Experience har ett nära samarbete med Episerver, det vanligaste Content Management-systemet i Sverige. Många av våra kunder använder Episerver och vi försöker hjälpa dem så mycket vi kan. Nedan följer ett exempel som är kopplat till Google Analytics och ett som är kopplat till GDPR. 


Samarbete

Hello girl för fler kvinnor till tech

I helgen samlades 15 kvinnor på Science Park i Jönköping för att delta i en tvådagarskurs i kodning, Hello girl. Knowit arrangerar eventet tillsammans med andra lokala konsultbolag, myndigheter och skolor via projektet Transform AAA och Digital dreams. Målsättningen är att öka regionens digitala jämställdhet. 


Inbound marketing

Din personas-mall (målgrupps-template) i 4 steg

Du vill ha rätt typ av trafik till din webbsida. Du vill attrahera de som är intresserade av det du säljer. Det är självklart bäst att innehållet på din webbsida är anpassat för dina besökare och att insikten om vad de vill ha för innehåll är baserat på data. Desto mer du vet om din målgrupp, desto bättre utgångsläge har du. Allt innehåll på din webbsida ska ha som mål att attrahera, konvertera och göra besökare till nöjda kunder.


Google

Maximerar du värdet av din webb?

Det är inget nytt att SEO (sökmotoroptimering) är något som många svenska företag tycker är svårt. Att analysera er webbsida, förstå trafiken och sedan också förstå hur man ska driva mer organisk trafik via Google är inget lätt uppdrag att ta sig an. Men det är långt ifrån omöjligt! Genom att jobba strukturerat, strategiskt och få stöd och hjälp från experter kommer man långt.


E-handel

Därför är PIM nyckeln till en framgångsrik e-handel

Den digitala B2B-handeln växer explosionsartat och företag som inte ställer om löper stor risk att konkurreras ut. Enligt vår Head of Business Development, Kenneth Lyngshede är nyckeln till framgångsrik e-handel att skapa friktionsfria köpupplevelser – och där spelar produktinformationen en avgörande roll.


E-handel

Så kan industriföretagen bli bättre på e-handel

Handeln mellan företag har länge legat efter konsumenthandeln när det gäller digitalisering. Knowit Experience ser dock en stark trend där fler och fler industriföretag nu vill plocka marknadsandelar med hjälp av e-handel.

- Är man inte med i det här skiftet kommer man halka efter, säger Knowit Experience Malmös vd Johan Kuru.


Innehåll

Förbättra ditt innehåll med klarspråk – 7 snabba tips

Vem skriver jag för och varför? Det är den viktigaste frågan du bör ställa dig när du jobbar med innehåll. Vem är din målgrupp? Vad vill du att läsaren ska tänka, känna eller göra när hen har läst din text?


Innehåll

Bli mer intressant på webben – fyra snabba tips från redaktören

En företagspresentation, några kunder, ett nyhetsflöde och en kontaktsida. Beskrev jag precis din webbplats?


Inbound marketing

De 10 vanligaste felen du gör när du börjat med Inbound Marketing

Inbound marketing är content marketing i en större kostym med strategier, metodik, processer och allt annat som gör dina ägda medier och kanaler konverteringsvänliga. Många köper dock grisen i säcken när det gäller inbound marketing, men oroa dig inte. Vi har listat lösningsförslag.


Inbound marketing

Synergier mellan UX-design och Inbound Marketing

Nyligen satte vi ihop ett anbud åt kund som efterfrågade vägar fram för att stärka sin digitala närvaro och öka spridningseffekten av sin publicerade information. Mitt ansvar låg grundat i själva användarupplevelsen; koncept och UX, tillsammans med en kollega från vårt Performance-team, specialiserad på inbound marketing. Tillsammans skapade vi ett koncept där vi använde inbound-metodiken som fundament. Vad som följer nedan är de insikter jag tog med mig ifrån processen.


Inbound marketing

Varför är personas viktigt i Inbound Marketing?

Första steget inom inbound marketing är att förstå webbsidebesökaren och anpassa innehållet i olika kanaler efter mottagaren. Innehållsarbetet innebär ofta att du måste gräva djupt i din organisation och aktivera experter som har den kunskapen som kunderna vill ta del av. Det handlar om att bygga struktur och processer internt för att sen vända den interna kommunikationen utåt och visa upp väl valda delar. Ofta är det här din organisation fastnar. Det finns inte tillräckligt mycket driv och förståelse i organisationen för att lyckas med content marketing, som är den första byggstenen i inbound marketing.


Inbound marketing

Hur positioneras Inbound Marketing inom digital marknadsföring?

Digital marknadsföring går att mäta, till skillnad från vanlig marknadsföring. Vid mätning är analys och insikt viktigt, likaså att driva trafik till en webbsida. Att ha en väl utbyggd och underhållen digital närvaro är en hygienfaktor för en organisation idag och webbplatsen är mittpunkten i den digitala närvaron.


Inbound marketing

8 steg för att komma igång med Inbound Marketing

Nedan beskriver vi grunderna i inbound marketing och ger dig generella tips på hur du ska komma igång. Att börja med att ta reda på vilka du ska rikta ert budskap till kommer före när du ska rikta ert budskap. Det finns många sätt att generera trafik och det finns många byggstenar som ska vara på plats för att nå visionen av en färdigbyggd inbound-magnet. Vi har listat åtta sätt att komma igång.


Inbound marketing

10 tips på hur du får igång innehållsskapandet på ditt företag

Har du svårt att få ihop innehåll? Har du svårt att få dina medarbetare att dela med sig av sina expertkunskaper? Har din organisation svårt att bryta ned silos och har du svårt att lyfta det ni gör bra? Du är inte ensam. Många företag och organisationer går ifrån att köpa utrymme till att generera trafik genom förtjänade medier (länk digital pr) och att skapa en digital närvaro som lockar besökare till sina ägda medier. Att skapa bra innehåll är viktigt och komplicerat. Allt ifrån vinkling, tonalitet, målgrupper, personas och kanaler ska klaffa, för att ge besökaren rätt information i rätt skede av kundresan. 


UX

GDPR för UX:are

Orden ”Vi värnar om din integritet” har multiplicerats i din mejlbox de senaste dagarna, och du undrar lite upproriskt om det aldrig ska ta slut. Det kommer att ta slut, men arbetet för oss UX:are tar vid. För vi vet ju hur vi faktiskt ska värna om din integritet på webben. Här kommer konkreta tips på hur vi tillämpar GDPR ur ett UX-perspektiv.


UX

Förstår du dina användares mentala modeller?

Känner du igen dig i att någon gång ha hamnat på en webbsida och uppfattat den som helt ologisk och nästintill omöjlig att navigera i? Du kliar dig i huvudet och tänker ”hur sjutton tänkte de här egentligen?”. Förmodligen är det någon som faktiskt tänkt ut en plan. Problemet är att det inte funkar för dig som webbsidebesökare och det är inte helt omöjligt att det beror på att man utgått från verksamhetens, utvecklarnas och/eller designers ”mentala modeller” snarare än den tänkta målgruppens när man skapat webbsidan. Med hjälp av metoder typiska inom UX-design kan man lättare undvika att hamna i den fällan.


GDPR

GDPR – är det dags att lägga fötterna på ryggen och fly från EU?

Ska vi flytta våra organisationer från EU, som Facebook precis har gjort, eller ska vi hjälpas åt att göra det digitala livet tryggare för oss alla? Vi ger dig konkreta tips för dig som är sen med att ta itu med GDPR.


Tar Amazon Web Services över Norden?

AWS Summit Stockholm 2018 var ett event som fysiskt förenade det nordiska cloud computing-communityet. Det bestod av merparten tekniska sessioner och en utställning där Amazons molnteknologipartners försökte förklara hur kunderna kan få ut det mesta av AWS. Det lyckades de med.


3 exempel på hur blockchain-teknologin gör skillnad

När man pratar om blockchains, teknologin bakom kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum, så kan man tro att användningsområdet inte sträcker sig längre än kryptomarknaden. Möjligheten att göra samhället säkrare och mer effektivt genom blockchain-teknologin kan låta helt absurt i mångas öron. Många utvecklare runtom i världen har dock upptäckt potentialen i maskineriet bakom kryprovalutorna och arbetar idag på olika projekt för att förbättra samhället på olika sätt.


användarvänlighet

5 tips på hur du gör användartester på din webbsida

Jag vet inte hur många gånger jag har irrat omkring på en hemsida för att, till slut, hitta det jag söker på det mest ologiska stället. Har hemsidan inte testats av användare? I ett användningstest får en slutanvändare genomföra enklare uppgifter i en lösning eller en prototyp och samtidigt berätta vad denne tänker och förväntar sig ska hända, ett så kallat ”tänka-högt-protokoll”. Efter detta följer ofta en kompletterande semistrukturerad intervju.


Episerver Ascend

Vart är e-handeln påväg? Tankar från Episerver Ascend Stockholm 2018

Vi besökte vår partner Episervers event Ascend Stockholm 2018. Under eventet talade Episervers CMO James Norwood. Nedan följer en sammanfattning och några tankar om det som framfördes kring e-handel idag.


Sitecore 9 - Layers!?

Prior to Sitecore 9 config files and server roles could easily be the fuel of nightmares. Want to add you own search configuration? ZZZ folder it is, want to update some cache settings? That’s right. ZZZ folder.


Getting rid of transformations, allow the same build to run in any environment

Its always been a hassle for me to manage web.config transforms, and slow cheetah transformations for config files, it is annoying to have you build servers do multiple builds to essentially have the same code compile with a different set of variables.


Missar ditt företag första intrycket?

Första intrycket är viktigt. Du märker inte vad andra ser eftersom du inte ser det på samma sätt som en besökare gör, du ser ditt företag inifrån. Vissa företag har satt det i system att fråga hur besökare uppfattar företaget efter ett möte. Att undersöka hur ditt företag uppfattas och åtgärda missvisande information leder till ett bättre första intryck. Nedan finner du tips på hur du kan städa i din digitala närvaro och skapa ett bra digitalt första intryck.


Inbound marketing

Reklameffekten minskar men investeringarna ökar

Mellan 2013 och 2017 har reklaminvesteringarna ökat från 8 miljarder till 20 miljarder. Samtidigt har effekten av reklamen minskat. Rapporten Media in Focus visar på en vikande effekt av företagens marknadskommunikation. Slutsatsen är att företag lägger för mycket resurser på kommunikation kopplad till försäljning och för lite resurser på långsiktig kommunikation.


Sociala medier

Hur ska man uttrycka sig i sociala medier?

När företag tampas med sociala medier möter deras självbild ofta en hård verklighet. Massorna vet inte lika mycket om ditt företaget och uppskattar det inte på samma sätt som du som jobbar där. Interaktionerna och räckvidden imponerar inte. Varför? Hur ska du göra för att folk ska gilla er i sociala medier?


Sociala medier

21 tips på hur du lyckas i sociala medier

Sociala medier kan vara svårt att förstå. Det sociala möter algoritmer. Känslor möter det digitala. Ofta vet man inte hur man ska tänka och det är svårt att hitta handfasta tips. Här följer 21 konkreta tips på hur du ska tänka när du jobbar med sociala medier på ditt företag.


intranät

Vad ska du tänka på när du bygger intranät och intranäts-appar?

Har ni svårt att bestämma vad som ska finnas i det nya intranätet? Många viljor drar åt olika håll. Därför kan det vara bra att ha en grund att stå på i dina tankegångar. Oavsett om det gäller att lägga till en app som komplement till ert intranät eller byta till en app helt och hållet är det viktigt att utgå ifrån behov och mål, men det går att utgå ifrån vissa grundantaganden.


Scrum

Fungerar scrum-metodik på marknadsavdelningen?

Scrum-metodik har blivit poppis i takt med att post-it-systematiken (Kanban) har digitaliserats. Men nu har turen kommit till marknadsavdelningarna som redan idag är väldigt digitala. Eller åtminstone i ett paradigmskifte där digitala verktyg står i centrum. Marketing automation-system, e-postmarknadsföring och Google Adwords tar större delar av marknadsföringsbudgeten i anspråk. Hur ska du klara av att organisera detta arbete? Jo, kopierar utvecklarnas projektledningsverktyg och metodik.


Hur använder man konsumentpsykologi i Email Marketing?

Här ger vi exempel på hur du påverkar dina mottagares beteende genom att se över er kommunikation. Vi använder email marketing som exempel eftersom kanalen har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Din hjärna kommer dock dra tankarna till kommunikation i sociala medier, vilket inte är fel.


Inbound marketing

Mediebevakningsverktyg för svenska företag

Din digitala mediebevakning är lika bra som din relation med din kontaktperson och dina sökord. Gissningsvis ligger liknande algoritmer bakom mjukvarorna nedan, som alla är webbaserade. Se därför till att göra en bra analys av vad du vill bevaka, vad vill du uppnå och varför? Läs nedan för en bred listning av den svenska digitala mediebevakningsbranschen, verktygens styrkor, svagheter och lite skvaller.


AdWords

6 första stegen till en lönsam annonsering genom Google AdWords

Det finns idag en mängd olika plattformar företag kan använda sig av för att på ett riktat sätt vända sig mot målgruppen med relevant synlighet. I det digitala marknadsarbetet hos ett företag ingår ofta sociala medier, display- och sökannonsering. Arbetar man med dessa kanaler rätt kan man både kostnadseffektivt och datadrivet nå ut med sin produkt och sitt varumärke. 


Sociala medier, gubbar, ölkaféer och demokrati

Frida Boisen skrev för några år sen boken Digital succé om sociala medier. Hon skriver i bokens första mening att ”Sociala medier är det bästa som har hänt demokratin i Sverige sen kvinnlig rösträtt infördes.” Några sidor in i inledningen går det att läsa att ”för i grunden är det en makt- och demokratifråga vems ord som ska få genomslag”. Jag är inte lika övertygad om det demokratiska värdet i sociala medier. Däremot är jag helt övertygad om att de som läser Boisens bok kommer få en stor portion ”hur” gällande sociala medier.


Inbound marketing

Varför är Content Marketing det nya svarta?

När jag såg ett avsnitt av Sex and the City för många år sen pratades det om LBD. Little black dress var den klänning som var enkel snygg och alltid fungerade. Konstigt eftersom huvudpersonen Carrie nästan aldrig hade en svart klänning på sig, om jag minns rätt. Här följer nu en kritik mot oss som innehållskonsumenter och mina teorier om varför content marketing är inne och användbart, som en LBD.


Inbound marketing

12 steg för att dra igång sociala medier på din arbetsplats

Du tror på sociala medier men har inte tid, ork eller kunskap nog att sköta det helt ensam. Du har också svårt att förankra en ansträngning på jobbet. Chefen vill inte satsa, trots att konkurrenterna använder sociala medier. Det här kommer förhoppningsvis att hjälpa dig komma igång. Det här är ett 12-stegsprogram för företag i mellanviktsklassen.


e-commerce

Vad händer om B2B-e-handel helt plötsligt blir B2C-e-handel?

Låt oss leka med tanken att vi kastar om de företag som säljer till företag och de företag som säljer till konsumenter i våra tankegångar. Hur hade världen sett ut? Hur hade dina köp sett ut? Hur hade din bransch sett ut? Förhoppningsvis kan detta tankeexperiment ge dig en bild av en framtid för ditt företag med tillväxt, nöjda kunder och B2B-e-handel.


E-handel

Trender för svensk B2B-handel 

I dagarna har Litium släpps sin årliga e-handelsundersökning för B2B. Hur långt har B2B-företagen kommit med sin digitala handel? Rapporten visar att den digitala handeln ökar. Idag säljer två av tre företag sina varor och tjänster digitalt. Var tionde företag har mer än 75 % av sin försäljning genom digitala kanaler. De bästa e-handelsföretagen gör inte bara saker och ting annorlunda - de gör andra saker. 


Lära av 2017 & göra rätt saker 2018

Ett nytt år har just börjat. Vi är många som är förväntansfulla. På en nystart. Eller på att fortsätta på de bra grejer vi startade 2017.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev