Experience

Detta är Knowit Experience blogg om digital kommunikation.


Experience

Inbound marketing

Vad är SEO och hur ska du skriva?

Sökmotoroptimering, eller SEO (Search Engine Optimization) som det heter på engelska syftar till de åtgärder som ökar din webbplats synlighet i sökmotorerna och på så sätt ökar mängden organisk trafik. Informationen du tar del av nedan behandlar redaktionell SEO.


E-handel

Vi vill ta med kunden på hela B2B-resan

B2C e-handeln har pågått i över 20 år, men för B2B ligger den bara i startgroparna. Här kommer stora investeringar att göras framöver och potentialen är enorm, förutspår vi.
– De som agerar nu kan vara morgondagens vinnare, säger Michael Fröling på Knowit Experience.


Inbound marketing

Digital marknadsföring, kunden och den nya säljtratten

Som marknadsförare är det viktigt för dig att bemästra digital marknadsföring, för att vara redo för kunder i olika kanaler som befinner sig i olika steg i kundresan.


Inbound marketing

Kontinuerlig analys gör dig till en bättre marknadsförare

Analys, statistik och KPI:er är avgörande för din digitala marknadsförings framgång. Detta inkluderar de processer som gör det möjligt att kontinuerligt mäta, förstå, förbättra och förändra taktiker och förbättra insikter för marknadsstrategier.


Inbound marketing

Hur du ska arbeta med lead score (poängsätta leads)

Poängsättning av leads (lead scoring) är en viktig del av hanteringen av leads, och hjälper dig få ut det mesta av dina leads. Du kan poängsätta dina leads baserat på intresset som lead:et visat för din produkt eller tjänst och hur väl lead:et passar in bland dina målgrupper (kategorier), personas och marknader.


Inbound marketing

Maximera din digitala påverkan med A/B-tester

Det är viktigt att A/B-testa och optimera din webbdesign, ditt innehåll och dina CTAs (Call-To-Actions) för att dina digitala marknadsföringskampanjer ska fungera. A/B-testning är också kopplat till målgruppsinriktad kommunikation och personalisering, genom att i sista steget koppla ihop rätt innehåll med rätt mottagare.


Inbound marketing

Maximera din digitala påverkan med Email Marketing

E-postmarknadsföring (email marketing) fungerar bättre när den kan dra nytta av informationen i andra marknadsföringsverktyg. Med den sofistikerad personalisering som möjliggjorts av marketing automation ges e-postmarknadsföring nya tillvägagångssätt för att nå optimala resultat och distribuera rätt innehåll till kunder.


Inbound marketing

Maximera din digitala påverkan med personalisering

Personalisering och målgruppsinriktad kommunikation inom din digitala marknadsföring kan ge dig mer relevanta besökare till din webbsida och göra dina marknadsföringsaktiviteter mer relevanta för mottagarna.


intranät

Hur har intranätet förändrats?

Vår värld är dynamisk, liksom vår arbetsplats. Vi befinner oss i ett ständigt föränderligt landskap där det ställs allt större krav på de digitala tjänster och verktyg vi använder för att underlätta och effektivera vår arbetsvardag. Här har intranäten genom åren haft en betydande roll för hur vi samordnar oss internt kring kommunikation, erfarenhetsutbyte och digitala arbetssätt.


Design

Samskapande design – så ökar du tempo, engagemang och förbättrar ditt utvecklingsarbete

Design har länge förknippats med formgivning, men idag är det mycket mer än så. Det är en metod för att arbeta, lösa problem, skapa mervärde och driva förändrings- och utvecklingsprocesser.


tillgänglighet

Se tillgänglighetskraven som krav på en extrem form av personalisering

Av alla trender som kommer och går inom IT-branschen är tillgänglighet inte en av dem. I och med den nya tillgänglighetslagen som trädde i kraft den 23 september 2018 finns det ett ytterligare incitament för att skapa en webb som alla kan förstå och dra nytta av.


Employer Branding

Employer Branding the Norrland way

Employer branding handlar om hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare. Oftast handlar det om att från företagets håll centralt skriva ihop och exekvera kommunikationsstrategier inriktade på att locka och behålla anställda, lyfta dem, veta vad och hur man ska skriva i jobbannonserna och att arbeta med internkommunikationen.


webbdesign

Vad är skillnaden mellan Growth Driven Design och traditionell webbdesign?

Idag är webbplatsen många företags viktigaste digitala kanal utåt. Det är där besökare lär sig mer om ditt företag och vad ditt företag har att erbjuda. Därför är det viktigt att du tar hand om de som besöker din webb. Det gör du bäst genom kontinuerlig webboptimering (Growth Driven Design) istället för traditionell webbdesign.


E-handel

Ta kontroll över din B2B e-handel

Nedan finner du statistik och insikter kring svensk B2B e-handel. Vi hoppas att informationen kommer hjälpa dig ta kontroll över din e-handel genom att hämta kvantitativ stöd ifrån dina branschkollegors arbete och erfarenheter. Vår partner Litium erbjuder ett en molnbaserad e-handelsplattform. De senaste tre åren har Litium lyft sitt varumärke genom att satsa på att undersöka hur B2B-företag ser på digital försäljning genom en årlig undersökning.


jämställdhet

Hello girl - för att inspirera tjejer att koda

Alla vinner på en mer jämställd techbransch. Därför arrangerade vi för andra året i rad initiativet "Hello, girl!" i Jönköping. Knowit arrangerar "Hello, Girl!" tillsammans med Science Park, andra lokala konsultbolag, myndigheter och skolor via projektet Transform AAA och Digital dreams. Målsättningen är att öka regionens digitala jämställdhet. 


Att skriva för Google – så skapar du framgångsrikt innehåll

Allt fler företag publicerar innehåll på sina webbplatser. Innehåll som aldrig når fram till sina läsare. På vår inspirationsdag (Happy Friday 5 april) går vi igenom de faktorer som gör att du hamnar högt upp i Googles träfflista – och varför du bör satsa på att skapa relevant innehåll.


Inbound marketing

3 verktyg för att skapa innehållsidéer för webben

Att arbeta långsiktigt med innehållet på en webbplats är en komplex uppgift. Ofta finns krav på att innehållet ska hålla hög kvalitet samtidigt som publiceringstakten ska vara konstant. Om de bra idéerna om vad innehållet ska handla om börjar ta slut kan det vara läge att börja arbeta metodiskt med idéarbetet. Det är ett bra sätt att säkerställa att idéerna alltid finns på plats när de behövs – och att de dessutom är bra idéer.


Episerver

Busenkel sökoptimering i Episerver Find

Är du som webbplatsansvarig besviken på din interna sökfunktion på din webb? Interna sökfunktioner som Episerver Find kommer aldrig ha samma nivå som Google. Därför blir både du och besökarna besvikna. En orättvis men vanlig jämförelse. Vi hjälper dig i detta blogginlägg göra ditt jobb i Episerver Find enklare och bjuder dig på en genväg, som du borde ta om du har ont om tid.


SEO

Så ökar du trafiken till din webb genom SEO

Vill du veta hur du ökar trafiken till din webbplats genom sökmotoroptimering? I det här inlägget får du tips kring hur du optimerar din webb med redaktionell sökmotoroptimering - eller SEO (Search Engine Optimization), som det heter på engelska. SEO är något som du, som har hand om en webbplats, bör arbeta med kontinuerligt. 


Sociala medier

Har du en strategi för sociala medier?

Hur bör du tänka när du sätter en strategi för dina sociala medier? Vill du bli mer effektiv i din kommunikation på sociala medier och nå rätt målgrupp i rätt kanal? Med en strategi för sociala medier får du ett mer systematiskt arbete, ett mer relevant innehåll och bättre förutsättningar att följa upp dina resultat. Nedan förklarar vi hur du kan tänka när du lägger upp en strategi och ger dig exempel.


E-handel

E-handel 2019 – Möjligheten att skapa en sömlös kundupplevelse

PostNords Retail Days spaningar handlade om datadriven marknadsföring, machine learning och AI, marketing automation, marknadsplatser, communities och lojalitet, vikten av leveranserna och upplevelsen och känslan efter ett köp.


Inbound marketing

Så ökar du trafiken till din webbplats genom bloggande

Varför ska vi ha en blogg? Och hur vet vi om det vi gör är bra? Det är frågor som du som är kommunikationsansvarig på ditt företag måste kunna svara på. Faktum är att bloggformatet fortfarande är centralt i de allra flesta företags och organisationers redaktionella digitala kommunikation. Det hela har att göra med hur du, din webbplats och ditt företag eller organisation bör se på bloggandet.


Google Analytics

Släpp kortsiktiga säljmål och marknadsför baserat på data

Att tänka allt för kortsiktigt har varit en långtgående trend inom digital marknadsföring. I marknadsföringsexperterna Les Binet och Peter Fields rapport “The long and short of it” belyser man just att många missar fokuset på varumärket och långsiktiga kampanjer.

Enligt studien använder hela 40 procent av respondenterna kortsiktiga försäljningsökningar som ett sätt att mäta en kampanjs effekt och samtidigt ser de tillfrågade att mätning, och hur man bevisar sin ROI, är den största utmaningen. Endast 17 procent svarar att de gör ROI-undersökningar inför varje marknadsaktivitet, vilket tyder på att databaserade beslut är ett område där marknadsförarna halkar efter.


Episerver

Var nyfiken eller ställ dig sist i kön

Vikten att vara nyfiken och ta till sig ny kunskap är en stor tillgång i dagens samhälle. Nyfikenheten är extra viktig i din yrkesroll och extra viktigt när du är nyfiken åt dina kunder och samlar på dig kunskaper som dina kunder kan njuta av. Nedan följer Episerver, Wordpress och chip i handen som exempel. Jag listar även fem tips för att nå ett mer nyfiket arbetsklimat.


Inbound marketing

Vad ska du göra när du köpt ett CRM-system?

Det finns en chans att du köpt ett Customer Relationship Management-system och inte har förankrat detta säljstödsystem i organisationen. Kanske har någon annan köpt det, men du är projektledare? Kanske funderar du på att köpa ett och du vill veta hur man kommer igång? Hur gör du för att få CRM-systemet att bli något som kollegor både gillar och använder? Nedan följer åtta generella tips:


Inbound marketing

Marketing Automation – Något för säljaren och marknadsföraren?

Värdet av Marketing Automation för marknadsföraren

Marketing automation-systemet och leverantören HubSpot fungerar ofta som ett content management, customer relationship management och marketing automation-system. Detta innebär att systemet är både webb, landningssidor, säljstödsystem och analysverktyg och kanaler för företagets digitala kommunikation i olika medier.


tillgänglighet

Tydliga tankar om tillgänglighet

I en allt mer digitaliserad värld blir tillgänglighet viktigare och viktigare. Oavsett vad personer har för bakgrund och förutsättningar ska de kunna ta till sig innehållet på en webbplats. Detta är viktigt för ett jämställt och socialt hållbart samhälle. För att kunna uppnå en tillgänglig webb finns Web Content Accessibility Guidlines (WCAG), vilket är ett antal riktlinjer för tillgänglighet som webbplatser för offentlig sektor ska följa.


Inbound marketing

Varför säljare och marknadsförare är rädda för digitaliseringen

Digitaliseringen har rört om i grytan och många företag vet inte vilket håll de ska springa åt och står därför still. Säljchefens framskjutna position i ledningsgruppen har fått konkurrens av it-chefen och marknadschefen eftersom resultatet är mer beroende av gemensamma insatser. Utan att blanda in grupptänkande eller Foucault och hans tankar om makt kan man enkelt se historiskt att koncentrationer av makt (hegemoni) har varit lugnare perioder än när fler har makt (multipolärt) runt om i världen.

Oordningen och prestigen i ledningsgruppen till följd av ”digitaliseringsrädslan” och den förändring som många står inför påverkar medarbetarna. 7 av 10 marknadsförare upplever att ledningen saknar förståelse och kunskap för deras arbetsområde.


användarupplevelse

Vad kan ett besök på Svartklubben innebära för designarbetet?

Tillgänglighetsgranskningar är högst aktuellt när det gäller utveckling av digitala tjänster och produkter. Att utveckla för ett likvärdigt användande för alla är något som vi på Knowit Experience alltid strävar efter. Ett steg för att skapa förståelse och samla insikter kan vara att sätta sig in i en annan situation än vad man är van vid. Detta var något som vi som arbetar med UX var med om nyligen. En kväll där sinnen förstärktes och en rad nya perspektiv upptäcktes, vilket vi tar oss vidare in i vårt designarbete för att skapa tillgängliga tjänster.


Webbanalys

Hur du skaffar dig en datadriven webb

Det pratas mycket om ”datadrivet” i dessa dagar. Datadrivet arbetssätt, datadrivet beslutsfattande, datadrivet ledarskap, datadriven analys, datadriven affärsutveckling och datadrivna kundupplevelser. Skälet till att det pratas mycket om data nu har till stor del att göra med utvecklingen av mängden data och vår förbättrade förmåga att hantera den mängden.


Eye tracking

Eyetracking som komplement till webbanalys

Studiefrämjandet och Knowit Experience fick nyligen upp Studiefrämjandets nya webbsida och har använt sig av Tobii Pros nya webbaserade eyetracking-verktyg Tobii Pro Sprint för att förbättra användarupplevelsen. Tobii Pro Sprint, som gör det möjligt att se hur en användare interagerar med en webbsida eller produkt, lanserades nyligen och Knowit Experience valdes ut för att testa verktyget under ett halvår. För Studiefrämjandet har insikterna varit en del av analysen av användarnas beteende och är ett sätt att addera objektiva och kvalitativa data till en oftast kvantitativt tung analys.


Inbound marketing

Vad är ert varför?

Många av oss har varit där, och är ofta där, i hetluften på kommunikationsenheten eller kommunikationsavdelningen. Uppdragen strömmar in, ”vi måste kommunicera det här, och det här och… det här är jätteviktigt!”


Inbound marketing

Svar på vanliga frågor om Inbound Marketing

Inbound marketing är ett samlingsnamn för digital marknadsföring inom ägda och förtjänade medier. Tanken är att inbound marketing-metodik ska hjälpa din webbplats och de kanaler som du har att tillgå att locka besökare till din webbplats. Besökaren ska gilla din sajts innehåll, den kanal och det sätt besökaren kommuniceras med, konvertera på din webbsida och till sist köpa din produkt eller tjänst, bli medlem i din organisation eller boka ett möte.


varumärke

Tre steg för framgång - differentiering, insikt & innovation

Våra befintliga affärsmodeller skakas om av den digitala transformationen. Temat på gårdagens frukost på Knowit i Jönköping gav tre viktiga tips för framgång framåt - differentiering, insikt och innovation. Stein Opsahl och jag delade med oss av insikter och metoder för att ha rätt strategi i en värld som snurrar allt fortare. 


Episerver

2 exempel på hur Knowit Experience förenklar för kunder som har Episerver

Knowit Experience har ett nära samarbete med Episerver, det vanligaste Content Management-systemet i Sverige. Många av våra kunder använder Episerver och vi försöker hjälpa dem så mycket vi kan. Nedan följer ett exempel som är kopplat till Google Analytics och ett som är kopplat till GDPR. 


jämställdhet

Hello girl för fler kvinnor till tech

I helgen samlades 15 kvinnor på Science Park i Jönköping för att delta i en tvådagarskurs i kodning, Hello girl. Knowit arrangerar eventet tillsammans med andra lokala konsultbolag, myndigheter och skolor via projektet Transform AAA och Digital dreams. Målsättningen är att öka regionens digitala jämställdhet. 


Inbound marketing

Din personas-mall (målgrupps-template) i 4 steg

Du vill ha rätt typ av trafik till din webbsida. Du vill attrahera de som är intresserade av det du säljer. Det är självklart bäst att innehållet på din webbsida är anpassat för dina besökare och att insikten om vad de vill ha för innehåll är baserat på data. Desto mer du vet om din målgrupp, desto bättre utgångsläge har du. Allt innehåll på din webbsida ska ha som mål att attrahera, konvertera och göra besökare till nöjda kunder.


Google

Maximerar du värdet av din webb?

Det är inget nytt att SEO (sökmotoroptimering) är något som många svenska företag tycker är svårt. Att analysera er webbsida, förstå trafiken och sedan också förstå hur man ska driva mer organisk trafik via Google är inget lätt uppdrag att ta sig an. Men det är långt ifrån omöjligt! Genom att jobba strukturerat, strategiskt och få stöd och hjälp från experter kommer man långt.


E-handel

Därför är PIM nyckeln till en framgångsrik e-handel

Den digitala B2B-handeln växer explosionsartat och företag som inte ställer om löper stor risk att konkurreras ut. Enligt vår Head of Business Development, Kenneth Lyngshede är nyckeln till framgångsrik e-handel att skapa friktionsfria köpupplevelser – och där spelar produktinformationen en avgörande roll.


E-handel

Så kan industriföretagen bli bättre på e-handel

Handeln mellan företag har länge legat efter konsumenthandeln när det gäller digitalisering. Knowit Experience ser dock en stark trend där fler och fler industriföretag nu vill plocka marknadsandelar med hjälp av e-handel.

- Är man inte med i det här skiftet kommer man halka efter, säger Knowit Experience Malmös vd Johan Kuru.


Innehåll

Förbättra ditt innehåll med klarspråk – 7 snabba tips

Vem skriver jag för och varför? Det är den viktigaste frågan du bör ställa dig när du jobbar med innehåll. Vem är din målgrupp? Vad vill du att läsaren ska tänka, känna eller göra när hen har läst din text?


Innehåll

Bli mer intressant på webben – fyra snabba tips från redaktören

En företagspresentation, några kunder, ett nyhetsflöde och en kontaktsida. Beskrev jag precis din webbplats?


Inbound marketing

De 10 vanligaste felen du gör när du börjat med Inbound Marketing

Inbound marketing är content marketing i en större kostym med strategier, metodik, processer och allt annat som gör dina ägda medier och kanaler konverteringsvänliga. Många köper dock grisen i säcken när det gäller inbound marketing, men oroa dig inte. Vi har listat lösningsförslag.


Inbound marketing

Synergier mellan UX-design och Inbound Marketing

Nyligen satte vi ihop ett anbud åt kund som efterfrågade vägar fram för att stärka sin digitala närvaro och öka spridningseffekten av sin publicerade information. Mitt ansvar låg grundat i själva användarupplevelsen; koncept och UX, tillsammans med en kollega från vårt Performance-team, specialiserad på inbound marketing. Tillsammans skapade vi ett koncept där vi använde inbound-metodiken som fundament. Vad som följer nedan är de insikter jag tog med mig ifrån processen.


Inbound marketing

Varför är personas viktigt i Inbound Marketing?

Första steget inom inbound marketing är att förstå webbsidebesökaren och anpassa innehållet i olika kanaler efter mottagaren. Innehållsarbetet innebär ofta att du måste gräva djupt i din organisation och aktivera experter som har den kunskapen som kunderna vill ta del av.

Det handlar om att bygga struktur och processer internt för att sen vända den interna kommunikationen utåt och visa upp väl valda delar. Ofta är det här din organisation fastnar. Det finns inte tillräckligt mycket driv och förståelse i organisationen för att lyckas med content marketing, som är den första byggstenen i inbound marketing.


Inbound marketing

Hur positioneras Inbound Marketing inom digital marknadsföring?

Digital marknadsföring går att mäta, till skillnad från vanlig marknadsföring. Vid mätning är analys och insikt viktigt, likaså att driva trafik till en webbsida. Att ha en väl utbyggd och underhållen digital närvaro är en hygienfaktor för en organisation idag och webbplatsen är mittpunkten i den digitala närvaron.


Inbound marketing

8 steg för att komma igång med Inbound Marketing

Nedan beskriver vi grunderna i inbound marketing och ger dig generella tips på hur du ska komma igång. Att börja med att ta reda på vilka du ska rikta ert budskap till kommer före när du ska rikta ert budskap. Det finns många sätt att generera trafik och det finns många byggstenar som ska vara på plats för att nå visionen av en färdigbyggd inbound-magnet. Vi har listat åtta sätt att komma igång.


Inbound marketing

10 tips på hur du får igång innehållsskapandet på ditt företag

Har du svårt att få ihop innehåll? Har du svårt att få dina medarbetare att dela med sig av sina expertkunskaper? Har din organisation svårt att bryta ned silos och har du svårt att lyfta det ni gör bra? Du är inte ensam. Många företag och organisationer går ifrån att köpa utrymme till att generera trafik genom förtjänade medier (länk digital pr) och att skapa en digital närvaro som lockar besökare till sina ägda medier. Att skapa bra innehåll är viktigt och komplicerat. Allt ifrån vinkling, tonalitet, målgrupper, personas och kanaler ska klaffa, för att ge besökaren rätt information i rätt skede av kundresan. 


UX

GDPR för UX:are

Orden ”Vi värnar om din integritet” har multiplicerats i din mejlbox de senaste dagarna, och du undrar lite upproriskt om det aldrig ska ta slut. Det kommer att ta slut, men arbetet för oss UX:are tar vid. För vi vet ju hur vi faktiskt ska värna om din integritet på webben. Här kommer konkreta tips på hur vi tillämpar GDPR ur ett UX-perspektiv.


UX

Förstår du dina användares mentala modeller?

Känner du igen dig i att någon gång ha hamnat på en webbsida och uppfattat den som helt ologisk och nästintill omöjlig att navigera i? Du kliar dig i huvudet och tänker ”hur sjutton tänkte de här egentligen?”. Förmodligen är det någon som faktiskt tänkt ut en plan. Problemet är att det inte funkar för dig som webbsidebesökare och det är inte helt omöjligt att det beror på att man utgått från verksamhetens, utvecklarnas och/eller designers ”mentala modeller” snarare än den tänkta målgruppens när man skapat webbsidan. Med hjälp av metoder typiska inom UX-design kan man lättare undvika att hamna i den fällan.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev