Digital Law

Detta är Knowit Insights blogg

GDPR

Nytt rättsfall gällande företags personuppgiftsansvar för fanpages på Facebook

Den 5 juni kom en ny dom från EU-domstolen (mål C-210/16) i vilken rättsläget vad gäller Facebooks cookies förtydligades. Målet rörde ett förhandsavgörande som begärts av Bundesverwaltungsgericht, det vill säga Tysklands federala högsta förvaltningsdomstol. Målet blev aktuellt i och med ett nationellt mål mellan Wirtschaftsakademie, ett privaträttsligt bolag specialiserat på utbildning, och Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (oberoende regional dataskyddsmyndighet i Tyskland).


Prenumerera på vårt nyhetsbrev