Välkommen Ronny Lundvall!

Våra medarbetare
EMMA ENOKSSON
19.02.2021

Nu välkomnar vi Ronny Lundvall, ny kollega i Stockholm! Ronny har lång erfarenhet av informations- och cybersäkerhet och kommer senast från Deloitte, där han ansvarat för tjänster inom cybersäkerhetsstrategi och transformation. Nu är han redo för nya utmaningar hos oss på Knowit, där han kommer att bygga upp och ansvara för liknande tjänster!

Berätta lite mer om dig själv!
Jag kommer senast från Deloitte, där jag ansvarat för tjänster inom cybersäkerhetsstrategi och transformation. Inom ramen för detta arbete har jag hjälpt kunder att förstå aktuell hotbild, identifiera behov av förbättring vad gäller cybersäkerhetsförmågor, definierat strategi och åtgärdsplan för införandet av nya och förbättrade förmågor samt deltagit i och lett förändringsprogram. En naturlig del i min roll som cybersäkerhetsstrateg har också varit att upplysa och utbilda styrelser, ledningsgrupper och olika typer av verksamhetsansvariga vad gäller cyberhot och systematiskt cybersäkerhetsarbete samt agera rådgivare och mentor till säkerhetschefer och andra befattningshavare.

Jag har från början en teknisk bakgrund inom systemutveckling och mjukvarusäkerhet, men har under karriären succesivt rört mig närmare verksamheten och styrningsfrågor. Som ett led i detta har jag under min tid på Deloitte vidgat mina vyer från mer traditionell informations-/cybersäkerhet till riskhantering, efterlevnad och styrning i vidare bemärkelse. Jag har även utfört specialistuppdrag inom ramen för internrevision, bl.a. inom mitt specialistområde kontinuitetshantering.


Varifrån kommer ditt intresse för säkerhet?
Mitt intresse för datorer och säkerhet började tidigt i form av en fascination för spionhistorier med kryptomaskiner såsom Enigma. Jag ville även tidigt med stor nyfikenhet öppna upp datorer och se vad som fanns innanför skalet och hur de var uppbyggda. Att förstå teknik och försöka sätta den i sitt sammanhang har varit en röd tråd genom hela min karriär. Utöver mitt stora intresse för teknik har jag alltid haft en passion för språk, varför jag när det var dags för universitetsstudier begav mig till Uppsala för att studera språkteknologi/datorlingvistik. Ett tag var jag på väg mot en karriär inom talteknologi, men efter att ha insett att datorlingvistik var alltför teoretiskt och forskningsinriktat beslöt jag mig för att studera data- och systemvetenskap istället, kompletterat av studier i ekonomi, juridik, kommunikation, psykologi och projektledning.

Så här i efterhand är jag rätt nöjd med den breda plattform som mina brokiga studier gav mig. Mitt examensarbete inom data- och systemvetenskap fokuserade på säker systemutveckling och innebar utveckling av ett ramverk för detsamma. Detta arbete bidrog till ett än större intresse för säkerhet, standarder och metoder samt hur man kan införliva säkerhet som en naturlig del i andra områden.


Hur har din yrkesmässiga karriär sett ut?
Efter universitetsstudierna började jag arbeta med systemutveckling, kravställning och teknisk projektledning som hungrig och nyfiken konsult på ett av de större konsultbolagen för tiden och säkerhet fanns alltid med som en del i arbetet. Det blev dock inte ett tydligt fokusområde för mig förrän jag fick möjligheten att, tillsammans med några mer seniora kollegor i branschen, starta upp ett nytt bolag med inriktning mot IAM och SIEM. Sedan dess har affärs- och verksamhetsutveckling varit en del av mitt yrkesmässiga DNA, vid sidan av konsultandet på säkerhetsområdet. Att bygga upp och förbättra/effektivisera verksamheter har varit en viktig ingrediens i mer eller mindre samtliga uppdrag som jag haft, vilka innefattar flertalet uppdrag som tillförordnad säkerhets-/informationssäkerhetschef. Under denna period blev säkerhetsstandarden PCI DSS en populär företeelse och jag arbetade under ett antal år, som anställd på en mindre GRC-firma, fokuserat med standarden. Jag var bl.a. ansvarig för att leda det globala efterlevnadsprogrammet för en svensk klädjätte och blev sedermera certifierad revisor (PCI QSA).

Därefter fick jag möjligheten att starta upp ett nytt verksamhetsområde inom cybersäkerhet på Deloitte, där jag kunde kombinera min kunskap och erfarenhet på säkerhetsområdet med mitt brinnande intresse för affärs- och verksamhetsutveckling. Mina år på Deloitte gav mig, utöver ett internationellt nätverk av expertis, en plattform att missionera kring viktiga säkerhetsfrågor på styrelse- och ledningsnivå.


Vad kommer du att jobba med hos oss?
Jag kommer att fortsätta arbeta med strategi och transformation på cybersäkerhetsområdet. Detta även fortsatt på styrelse- och ledningsnivå, där jag ser att jag kan bidra med stort värde till Knowit. Med Knowit Insight som arena ser jag framförallt att jag kommer att kunna identifiera synergier med våra jurister och transformationsexperter, vilket ska bli väldigt spännande!


Vad gör du på fritiden?
Fritiden spenderar jag helst tillsammans med min familj som består av en fantastisk fru och två söner i åldrarna 1,5 respektive 7 år. Jag är också en film- och musikentusiast som gärna ser på filmer eller serier och går på konserter. Mat, dryck och resor är andra stora intressen som jag delar med både min fru och mina vänner – när det gäller smaker är jag lite av en livsnjutare!
 

Tack Ronny! Kul att få lära känna dig mer. Återigen, varmt välkommen till oss!

Läs fler av våra blogginlägg

Fler inlägg