Skip to content

Välkommen Philip Ölmunger!

En ny kollega på vårt Stockhomskontor från och med september är Philip Ölmunger! Philip kommer senast från Försvarsmakten där han arbetat med säkerhetsskydd, med en specialisering på personalsäkerhet. Som konsult hos oss kommer han bland annat stötta våra kunder i genomförandet av säkerhetsskyddsanalyser. 


Berätta lite mer om dig själv!
Jag kommer senast från Försvarsmakten där jag varit i ungefär nio år. Där arbetade jag vid 133:e funktionsskvadron på 13.Säkerhetsbataljon, vars huvudsakliga uppgift är att indikera, hantera och analysera antagonistiska hot.

I min senaste roll arbetade jag främst med och specialiserade mig på personalsäkerhet. Jag utförde säkerhetsprövningar och sårbarhetsgranskningar, samt agerade stöd till säkerhetschefer vid säkerhetsskyddsanalyser. Jag har också genomfört och ansvarat för flera utbildningar inom säkerhetsskydd,och utbildade mig även till specialistofficer för min befattning som säkerhetsunderrättelseofficer


Varifrån kommer ditt intresse för säkerhet?
Jag har haft ett säkerhetsintresse väldigt länge. Eftersom jag också alltid haft ett stort intresse för människan läste jag, när jag skulle börja plugga, kurser i socialantropologi, och kort därefter blev det dags för GMU. Det tyckte jag var väldigt roligt men kände inte att det var riktigt där mitt intresse låg, och jag hittade i stället till säkerhetsbataljonen. Där kände jag direkt att jag hamnat rätt – att få arbeta med skyddet av det mest skyddsvärda är både otroligt viktigt och spännande, och jag kände att jag fick en möjlighet att verkligen bidra.


Vad kommer du att jobba med hos oss?
Dels kommer jag arbeta med våra egna utbildningar inom personalsäkerhet. Utöver det kommer jag stödja våra kunder inom personalsäkerhet och med säkerhetsskyddsanalyser.

Vad gör du helst på fritiden?
Jag tycker det är jättekul att laga mat och tycker även mycket om att vara ute i naturen. Träning och att resa är två andra stora intressen.