Skip to content

Välkommen Patricia Söderbäck!

Nu har vi fått en ny kollega i Linköping: Patricia Söderbäck. Patricia är utbildad företagsekonom, med en master inom it och management. Hos oss på Knowit är det arbete med våra kunders informationssäkerhet som gäller, men också deltagande i vårt cyberhjälteprogram. Patricia berättar: 

”Som ekonom har jag läst om och arbetat mycket med effektiviseringar. När det gäller informationssäkerhet blir effektiviseringar extra intressant, eftersom det många gånger anses motverka effektivitet. Att få möjligheten att arbeta med att lösa denna problematik samt vara med och ta nästa steg i arbetet för att framtidssäkra företag är något som verkligen driver och engagerar mig.” 

Berätta lite mer om dig själv! 
Jag är född och uppvuxen i Mjölby i Östergötland, men har under de senaste fem åren spenderat mycket tid i Linköping där jag studerat. I grunden är jag företagsekonom med inriktning mot styrning, men då jag även har ett stort intresse för it och management valde jag att nischa min utbildning mot just detta och tog i våras en masterexamen.  

It och management är ett intressant område med en mängd viktiga frågor som behöver lösas, inte minst när det gäller informationssäkerhet. Vikten av att ha ett fullgott informationsskydd är något som är av stor betydelse i dagens samhälle, då den snabba tekniska utvecklingen och organisationers behov av att skapa tillgänglighet gentemot kunder medför att hoten mot företagsinformation ökar.  

Vad kommer du att arbeta med här hos oss? 
Knowit kommer jag att arbeta med informationssäkerhet och även vara en av deltagarna i det interna cyberhjälteprogrammet. Jag uppskattar att Knowit har satsat på mig som nyutexaminerad och speciellt då det gäller informationssäkerhet eftersom det ofta krävs många års erfarenhet för att arbeta inom detta område. Att få börja min karriär på Knowit känns kul och en möjlighet för mig att lära mig mycket! 

Vad gör du på fritiden? 
Jag, precis som många andra, gillar att spendera tid med vänner och familj. Detta umgänge är också en bidragande faktor till mitt stora intresse för golf. Jag uppskattar den sociala glädje som golfen ger samtidigt som det skänker en fantastisk naturupplevelse. Dessutom är golfen ett bra sätt att rensa hjärnan på, då man måste vara i nuet och fokuserad mitt i det som händer just för stunden. När det inte är golfsäsong tränar jag gärna och det blir oftast gruppträningspass. Att träna tillsammans med andra innebär för mig att upplevelsen delas, att man stimuleras av den som står bredvid en och att man motiveras till att ta i lite mer för att verkligen få ut maximal nytta av träningen.  

Underbart Patricia. Den typen av inställning passar bra hos oss då vi gärna stöttar varandra och delar med oss av vår kompetens och erfarenheter. Varmt välkommen!