Skip to content

Välkommen Karin Matsson!

Varmt välkommen Karin Matsson, ny kollega i Göteborg! Karin är jurist och kommer senast från en tjänst som tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt. Hon är specialiserad inom bland annat riskanalys och riskhantering, med inriktning mot säkerhetsskydd och exportkontroll och sanktioner, vilket hon, i kombination med dataskydd, framöver kommer att arbeta med som konsult hos oss på Knowit.

Berätta lite mer om dig själv! Karin M_bloggbild 2
Jag är jurist och kommer senast från Göteborgs tingsrätt där jag arbetat som tingsnotarie. Där jobbade jag med både brottmål och tvistemål, och med andra uppgifter som man i allmänhet arbetar med på en tingsrätt. Innan det var jag på en advokatbyrå och det är därifrån jag har min kompetens inom exportkontroll och sanktioner och säkerhetsskydd. På byrån var jag del av en expertgrupp som arbetade med bland annat dessa områden.

Här på Knowit ser jag mycket fram emot att få arbeta med och fördjupa mig ytterligare inom bland annat säkerhetsskydd. Även exportkontroll och sanktioner och dataskydd är områden som jag ser fram emot att få jobba med i kommande uppdrag.  

Säkerhetsskydd tycker jag är ett extra intressant område, av flera olika anledningar. Dels eftersom området är så betydelsefullt – det handlar om rikets säkerhet och om skyddsvärda samhällsviktiga funktioner. Dels på grund av juridikens konstruktion på området; det är bland annat kopplat till EU-rätten och vilken typ av produktion man har i ett land samtidigt som det i viss mån är sammankopplat med exportkontroll, särskilt när det gäller utländska direktinvesteringar. 

Varför börjar du på Knowit?
Det är bland annat för att få arbeta tillsammans med flera andra yrkeskategorier, både på Knowit i stort och i synnerhet inom cybersäkerhet och juridik. Att som jurist få arbeta med personer som jobbar med till exempel it-säkerhet ska bli väldigt spännande. Jag ser även fram emot att få uppleva en ny miljö och att återigen få arbeta som konsult. 

Vad gör du helst på fritiden?
Jag tycker mycket om att rida och vara i stallet och att gå på promenader med min hund. Stand up är ett annat högt prioriterat fritidsintresse!
 

Tack Karin! Återigen, varmt välkommen till oss på Knowit.