Välkommen Charlotta Rudoff!

Topic: Våra medarbetare

Security @ Knowit Insight
25.09.2013

Charlotta_vitVälkommen Charlotta Rudoff, varför börjar du på Knowit Secure?

– Varför jag börjat på Knowit Secure? För att Peter Lindstedt har tjatat så länge. Skämt å sido, vi har haft en dialog sedan 2007 och inte släppt kontakten, då jag gärna velat jobba med honom. Nu var timingen rätt och jag känner några andra som arbetar här också. Jag vet att det är ett bra gäng med mycket bra kompetens som jobbar här. Det känns jättekul.

Vad är roligast med att jobba med säkerhet?

– Det är att ett så dynamiskt område. Säkerhetshot och prioriteringar förändras hela tiden i och med globalisering, samhällsutveckling och medvetenhet. Det gör att arbetet med säkerhetsfrågor både är mycket varierande och utvecklande. För mig som statsvetare i grunden är informationssäkerhet också intressant ur aspekten att den är en parameter för samhällets politiska utveckling där både nationell- och internationell hotbildsutveckling spelar en betydande roll.

Charlotta har i flera år arbetat som konsult inom informationssäkerhet samt som CISO på myndighet. Hennes huvudinriktning är säkerhetsfrågor ur ett administrativt perspektiv, där policys, ledning och samordning är centrala delar. Hon har även god operativ erfarenhet av krishantering och krisledningsarbete. Charlottas arbetsområde innefattar även bland annat säkerhetsskydd, LIS och kontinuitetsplanering.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Cybersäkerhet & juridik

För att bli riktigt bra på cybersäkerhet krävs många infallsvinklar och erfarenheter. Dessa finns i gränslandet mellan it, juridik och affärer. Säkerhet är en strategisk fråga och här i vår blogg hittar du det senaste inom it- och informationssäkerhet.