Välkommen Henrik Rundblom!

Topic: Våra medarbetare

Emma Enoksson
14.05.2019

Välkommen Henrik Rundblom, ny kollega och områdesansvarig för samhällssäkerhet! Henrik är en i raden av topprekryteringar vi gjort inom samhällssäkerhetsområdet. Han kommer närmast från PwC och har innan dess arbetat under en lång tid på Säkerhetspolisen. Nu blir han en del av vårt oslagbara team inom samhällsäkerhet.

Berätta lite mer om din bakgrund!
Jag kommer från början från Örebro, men har bott i Stockholm sedan början av 2000-talet. Min bakgrund är till stor del på Säkerhetspolisen. Jag gick aspirantprogrammet 2007 och har sedan jobbat med flera olika områden. År 2014 gick jag över till Ekelöw InfoSecurity som 2016 blev uppköpt av PwC för att bilda Cyber Security-enheten på bolaget.

Jag har en gedigen bakgrund inom säkerhetsområdet från både offentliga och privata aktörer vilket är värdefullt i och med den nya säkerhetsskyddslagen som tydligare påverkar alla samhällsviktiga aktörer. Lagen medför delvis nya perspektiv där ett traditionellt myndighetstänk ska giftas ihop med bolagens utmaningar och driftsätt. Ett stort område är att samhällskritisk verksamhet allt mer utförs av privata aktörer med stort utländskt ägande som dessutom utkontrakterar delar av verksamheten till andra internationellt rotade verksamhetsutövare. Digitaliseringen i kombination med globaliseringen och utkontrakteringen är delvis nya utmaningar som dessutom ska förhålla sig till nationell lagstiftning. 

Jag har tidigare arbetat med väldigt många olika delar inom säkerhet – det är fördelen med att vara konsult! Framför allt har jag jobbat mycket med att titta på den nya säkerhetsskyddslagen och vilka konsekvenser och effekter den medför. Jag har även varit ett stöd till kunder i arbetet med att utreda om organisationen omfattas av lagen eller inte. Egentligen handlar det mest om att omvandla regelverk till praktiska och konstruktiva lösningar för kunder som stärker Sveriges säkerhet på ett effektivt sätt.  

Varifrån kommer ditt intresse för säkerhet?
Grunden kommer från universitetet och statsvetenskapen som klassiskt har handlat mycket om internationella relationer, studiet av samhällssystem och frågor om vad som är ett gott samhälle. Jag har även gjort utlandstjänst på Balkan och i Georgien och på nära håll fått uppleva den destruktiva avsaknaden av säkerhet och hur stater utnyttjar situationen för egna nationella intressen resulterande i stort lidande. Det finns ett stort värde i att jobba med det nationella oberoendet och upprätthållandet av det demokratiska statsskicket ur de perspektiven. 

Vad kommer du att arbeta med hos oss?
Jag kommer att vara områdesansvarig för samhällssäkerhet. Det är en satsning vi genomför för att höja den generella säkerheten i samhället. Just nu är mycket fokus på den nya säkerhetsskyddslagen och ett utökat stöd till kunder som på olika sätt träffas av den. Vi har ett team med en svårslagen kompetens från Säkerhetspolisen, Regeringskansliet, MSB, Försvarsmakten, Polisen blandat med rejäl erfarenhet från den privata sektorns säkerhetsfrågor som gör oss hyfsat kompletta att ta oss an dessa komplexa utmaningar. 

Vad gör du helst på fritiden?
Jag fick en liten son i november, så mycket kretsar kring familjen just nu. Utöver det så är jag väldigt intresserad av fotboll och av en båt jag köpte förra året. Jag försöker lära mig att navigera i skärgården, men det är inte så lätt när man är från Örebro! 

Tack Henrik! Kul att lära känna dig lite mer. Återigen – varmt välkommen hit!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Cybersäkerhet & juridik

För att bli riktigt bra på cybersäkerhet krävs många infallsvinklar och erfarenheter. Dessa finns i gränslandet mellan it, juridik och affärer. Säkerhet är en strategisk fråga och här i vår blogg hittar du det senaste inom it- och informationssäkerhet.